نمایندگان فروش

 
شرایط اعطای نمایندگی
۱-حسن سابقه در زمینه مرتبط با فعالیت شرکت ۲-مکان مناسب جهت ارایه محصولات شرکت ۳-تسلط بر مباحث فروش
مدارک مورد نیاز
۱-گواهی عدم سوء پیشینه ۲-گواهی عدم اعتیاد ۳-مستندات مربوط به سوابق کاری